Har du brug for hjælp?

Personer, der ønsker behandling gennem et terapeutisk forløb, kan have mange og forskellige motivationer. Men fælles for de fleste er følelsen af psykisk ubehag og ubalance.

Der kan være problemer i forhold til en selv eller i forhold til omgivelserne. Dette kan bl.a. give sig udslag i følelser som uro, ensomhed, angst, nedtrykthed, vrede eller sorg. Det kan være gentagne mønstre, der præger ens liv på en negativ måde, men som kan være svære at ændre alene.

I min praksis arbejder jeg både med børn, unge, voksne, par- og familier med forskellige problematikker, livskriser, misbrug og psykisk sygdom. Det omfatter f.eks:

Behandlingsmetoder

Uanset om du står over for livsforandringer, sorg, traumer eller ønsker at forbedre din psykologiske fleksibilitet, kan det være afgørende at tage det første skridt mod konsultation med en erfaren psykolog. Det er en milepæl på vejen mod at håndtere traumer og genopbygge dit liv. I MH Psykolog Praksis tilbydes en bred vifte af behandlingsmetoder, designet til at imødekomme  individuelle behov og fremme  mentale sundhed.

Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle metoder passer til alle. Hver enkelt person har sin egen unikke oplevelse af problemer og traumer, og derfor kan der ikke være en universel tilgang, der passer til alle. Kombinationen af forskellige terapeutiske metoder kan være en effektiv tilgang, da det tillader at tilpasse behandlingen for at imødekomme de komplekse og varierede behov, der kan opstå.

Her er en kort oversigt over de terapeutiske tilgange, der anvendes:

  • Mentaliseringsbaseret Terapi (MBT): MBT fokuserer på at udvikle evnen til at forstå egne og andres tanker og følelser for at forbedre interpersonelle relationer. Det er særligt effektivt ved komplekse følelsesmæssige udfordringer.
  • Kognitiv Terapi: Denne evidensbaserede tilgang sigter mod at identificere og ændre negative tankemønstre og adfærd. Kognitiv terapi er velegnet til behandling af angst, depression og andre psykologiske udfordringer.
  • Metakognitiv Terapi: Metakognitiv terapi fokuserer på at ændre forholdet til egne tanker og hjælpe med at bryde destruktive tankecyklusser. Den er nyttig for dem, der oplever bekymringer, overanalysering og gentagne negative tanker.
  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT): ACT er en evidensbaseret terapeutisk tilgang, der fokuserer på accept af livets uundgåelige udfordringer. ACT hjælper dig med at udvikle psykologisk fleksibilitet og opnå meningsfuld adfærd i overensstemmelse med dine værdier.
  • Sorg- og Krisebehandling: At håndtere sorg og krise kræver en støttende og empatisk tilgang. Jeg hjælper dig med at bearbejde tab, håndtere følelser og finde vejen mod heling.
  • Mindfulnessbaseret Mentalisering (MMi): Dette er en integreret tilgang, der kombinerer elementer af mindfulness og mentalisering. MMi hjælper med at styrke bevidsthed og tilstedeværelse i nuet.
  • Emotionelt Regulerings- og Mindfulness-Intervention (EMRI): EMRI er designet til at styrke følelsesmæssig regulering og stresshåndtering gennem mindfulness-praksis og interventionsstrategier.
  • Traumeterapi: Jeg tilbyder traumeterapi til dem, der har oplevet traumatiske begivenheder. Der anvendes evidensbaserede metoder til at hjælpe dig med at forarbejde traumatiske minder og genopbygge dit liv med styrke og resilience. Resilience indebærer ikke blot at overleve vanskelige situationer, men også at vokse og udvikle sig på trods af dem.