Supervision & Coaching af professionelle

Jeg tilbyder supervision og coaching til tværfaglige professionelle på skoler, bosteder, institutioner, i kriminalforsorgen, forvaltninger og til psykologer i forbindelse med opnåelse af autorisation. Supervision gives både individuelt og i gruppe.

Henvisning

Jeg modtager klienter i psykoterapi henvist fra kommuner og institutioner, og jeg udfærdiger erklæringer m.m. til brug i offentligt regi.

Konsulentopgaver

Herunder supervision og coaching af mellemledere og ledere af større offentlige og private virksomheder.

Referencer

Jeg arbejder for og samarbejder med mange forskellige kunder og har gjort det gennem mange år. Jeg tror på de gode relationer og den tillidsfulde og konstruktive dialog.

Jeg løser/har løst opgaver for blandt andre:

  • Københavns Kommunes – Supervision indenfor misbrugs behandling
  • Hillerød Kommune – Social og Sundhedsforvaltningen
  • Helsingør Kommune – Job og integrationsforvaltningen
  • Gribskov Kommune – Social og Sundhedsforvaltningen
  • Gentofte Kommune – Social og Sundhedsforvaltningen, Job og integrationsforvaltningen
  • Kriminalforsorgen – Far bag tremmer
  • Dansk Socialrådgiver Forening
  • Dansk Sexologisk Center
  • Plejehjem i Hovedstadsregionen